Responsabil Securitate și Sănătate în Muncă

Angajator: HeidelbergCement Romania
Domeniu:
 • Constructii
 • Inginerie
 • Tip job: full-time
  Nivel job: 1 - 5 ani experienta
  Orase:
 • Deva
 • Actualizat la: 30.10.2020

  Societatea HeidelbergCement România S.A. organizează un proces de selecție pentru ocuparea unui post vacant de Responsabil securitate și sănătate în muncă, pentru Fabrica de ciment Chișcădaga, jud. Hunedoara.

  Principalele responsabilități:

  • participă la identificarea pericolelor și evaluarea riscurilor pentru fiecare componentă a sistemului de muncă (executant, sarcină de muncă, mijloace de producție și mediu de muncă), pe locuri de muncă/ posturi de lucru;
  • elaborează/actualizează planul de prevenire și protecție și monitorizează modul de realizare a măsurilor cuprinse în plan;
  • elaborează/actualizează instrucțiunile proprii pentru completarea și/ sau aplicarea reglementărilor de securitate și sănătate în muncă;
  • elaborează tematici pentru toate fazele de instruire în domeniile securității si sănătății în muncă (SSM) și situațiilor de urgență (SU);
  • efectuează instruirea introductiv-generală în domeniul SSM și SU pentru lucrători și verifică însușirea de către aceștia a informațiilor primite;
  • ţine evidenţa zonelor cu risc ridicat și specific din unitate;
  • stabilește zonele care necesită semnalizare de SSM și SU, tipul de semnalizare necesar și amplasarea acestora;
  • ţine evidenţa meseriilor și a profesiilor prevăzute de legislația specifică pentru care este necesară autorizarea exercitării lor;
  • ţine evidenţa controalelor de medicina muncii efectuate de lucrători;
  • efectuează controale interne periodice la locurile de muncă și pregătește rapoarte scrise pentru informarea conducerii asupra deficienţelor constatate;
  • urmărește realizarea măsurilor dispuse pentru remedierea deficienţelor constatate în urma controalelor de SSM și SU;
  • întocmește necesarul de dotare a lucrătorilor cu echipament individual de protecție la nivel de unitate;
  • participă la cercetarea evenimentelor și elaborează rapoarte privind accidentele de muncă suferite de lucrători, în conformitate cu prevederile legale;
  • întocmeşte protocoalele SSM și SU care sunt încheiate cu firmele contractoare de prestări servicii;
  • asigură instruirea lucrătorilor firmelor contractoare de prestări servicii, la intrarea acestora pe amplasamentele societății.

  Cerințele postului
   
  • Studii: absolvent de institut de învățământ superior, profil tehnic;
  • Experiență: minim 2 ani în domeniu (constituie un avantaj);
  • Cunoștințe:
   • cunoștințe tehnice specifice domeniului industrial;
   • cunoștințe în domeniile SSM și SU - constituie un avantaj;
   • cunoștințe de operare calculator (MS Office);
   • limba engleză (nivel mediu).
  • Abilități/competențe:
   • abilități de planificare și organizare eficientă a activității;
   • abilități de învățare și ușurință în adaptarea la situații noi;
   • implicare activă în rezolvarea problemelor;
   • capacitate de a lua decizii rapide în situații de criză;
   • capacitate de analiză și spirit de observare dezvoltat;
   • abilități de instruire și formare;
   • abilități de comunicare (scris/oral) și de lucru în echipă;
   • perseverență și seriozitate în rezolvarea sarcinilor de serviciu;
   • permis de conducere cat. B.
  În cazul în care considerați că îndepliniți cerințele de mai sus și sunteți interesat/ă de acest post, vă rugăm să trimiteți CV-ul dvs. până la data de 31 octombrie 2020.

  Doar candidaţii care corespund profilului comunicat vor fi contactaţi.