Privacy Manager

Angajator: Vodafone Romania
Domeniu:
 • Juridic
 • Management - Consultanta
 • Telecomunicatii
 • Tip job: full-time
  Nivel job: peste 5 ani experienta
  Orase:
 • BUCURESTI
 • Actualizat la: 14.08.2020
  Scurta descriere a companiei

  We want to inspire people to capture the opportunities of a digital future and build a better tomorrow. That is why we are here.

  Over 30 years ago, we made the first ever mobile phone call and sent the first SMS in Britain and have been changing the lives of billions of people ever since. We are taking 4G to the Moon and using big data for social good to intelligent transport systems and emergency drones, we are still shaking things up.

  Be part of a company which helps those who need it most. Whether teaching girls to code, providing connectivity to disaster hit areas or putting on our trainers and running for charity.

  We believe being different is good. We’re proud to offer equal opportunities regardless of race, nationality, cultural background, gender, age, marital status, sexual orientation, gender identity, disability, religious or political belief.
We can only leverage this diversity by building an inclusive culture where everyone is respected, can be themselves and strive to be their best. Your different perspectives help us to shape the future.


  The future is exciting. Ready?


  Cerinte

  Scopul rolului:

  - Implementeaza programul de management al protectiei datelor cu caracter personal in Vodafone pentru a minimiza riscurile de conformitate cu respectarea controalelor necesare a fi implementate
  - Asigurarea conformității administrative locale
  - Mentinerea unei documentații corespunzătoare și a registrului de prelucrare a datelor cu caracter personal
  - Elaborarea, revizuirea și actualizarea acordurilor de prelucrare a datelor și a altor contracte
  - Gestionarea breselor de securitate
  - Identificarea zonele de risc în raport cu protectia datelor cu caracter personal și recomandarea de soluții pentru diminuarea/eliminarea riscului.

  Cerinte:
  - Minimum 2 ani experienta in domeniul protectiei datelor cu caracter personal si minim 5 ani experienta in drept;
  - Studii juridice finalizate cu licenta in drept
  - Expert in drept sau in domeniul protectiei datelor cu caracter personal si a vieții private
  - Abilitate dovedita de a identifica și rezolva problemele într-un mediu complex de tehnologie și de afaceri prin crearea de soluții simple, repetabile și acționabile
  - Menținerea unui nivel de cunoștințe adecvat cu privire la reglementarile in materia protectiei datelor cu caracter personal si securitate a datelor
  - Experienta anterioara intr-o organizatie multinationala cu un sistem matricial este un plus
  - Certificare IAPP este un plus.

  Responsabilitati

  - Elaborarea, revizuirea și actualizarea acordurilor privind prelucrare a datelor cu caracter personal și a altor contracte. Asigurarea integrarii in contract a răspunderii în relațiile cu terții într-un mod care limitează în mod corespunzător expunerea Vodafone la asumarea unor obligatii dincolo de ceea ce este necesar; Revizuirea oricaror propuneri de modificare ale furnizorilor si oferirea celor mai bune solutii de gestionare a riscurilor;
  - Oferirea de suport în mod constant pentru procesele definite in vederea prelucrarii datelor clienților, angajaților și altor persoane, precum si pentru a se asigura că persoanelor vizate (consumatori, angajați și alte persoane ale căror date cu caracter personal controlează Vodafone) li se oferă informații complete și inteligibile despre modul în care datele lor personale sunt prelucrate de Vodafone înainte de sau cel mai târziu la momentul colectării acestor date cu caracter personal;
  - Intocmirea, actualizarea și revizuirea modelelor de răspunsuri la cererile persoanelor vizate privitoare la accesul la datele personale, ștergerea, actualizate, portabilitatea datelor lor personale sau alte drepturi aplicabile;
  - Implementarea locală a cerințelor de bază definite de Grup privind prelucrarea datelor cu caracter personale și implementarea controalelor locale suplimentare fata de cerintele Grupului;
  - Sprijinirea implementării locale a procesului de gestionare a breselor de securitate, precum si aplicarea acestui proces in gestionare a efectiva a incidentelor de securitate;
  - Asigurarea conformitatii administrative locale, inclusiv colaborarea cu Autoritatea Nationala de Supraveghere a Protectiei Datelor cu Caracter personal cu privire la aspectele referitoare la prelucrarile de date, inclusiv consultarea prealabilă, dacă este cazul
  - Mentinerea documentației corespunzătoare și a inventarelor de prelucrare a datelor cu caracter personal care sa asigura exactitatea și o calitate corespunzatoare a datelor cu caracter personal pe parcursul ciclului de viață, inclusiv pastrarea ca datele cu caracter personal să nu fie păstrate pe perioada cat este necesar în scopurile pentru care au fost colectate.
  - Revizurea periodica a activităților de prelucrare a datelor, inclusiv comunicarea riscurilor sau problemelor critice management și supravegherea acțiunilor de remediere.
  - Asigurarea păstrării înregistrărilor corepunzatoare cu privire notificările referitoare la confidențialitate, consultări prealabile, aprobari, investigații și alte măsuri care pot fi impuse de legile aplicabile;
  - Cunoașterea excelentă a reglementarilor si practicii in domeniiu și capacitatea de a evalua riscul operațional de confidențialitate, ținând cont de cele mai bune practici
  - Monitorizarea conformitatii cu regulile in privinta transferului international de data si documentarea transferului in afara tarii pentru a respecta cerintele in aceasta materie.
  - Organizarea de campanii de instruire si constientizare sau alte activitati similare
  - Furnizarea de rapoarte in mod regulat catre mangement cu privire la statusul implementarii programului de management al protectiei datelor cu caracter general.