Coordinator Prevention & Protection Service

Acest job nu mai este activ!

Vezi toate job-urile ING Romania active.


Vezi toate job-urile Coordinator Prevention & Protection Service active pe Hipo.ro

Vezi toate job-urile in Banci active pe Hipo.ro

Angajator: ING Romania
Domeniu:
 • Banci
 • Tip job: full-time
  Nivel job: 1 - 5 ani experienta
  Orase:
 • BUCURESTI
 • Actualizat la: 18.10.2019
  Scurta descriere a companiei

  ING is the largest online bank in Europe and a front-runner in the transformation of banking. ING is present in Romania through 2 entities: ING BANK and ING TECH.  

  ING BANK ROMANIA
  Our story in Romania started in 1994. Here we pioneered the local banking industry, bringing new products and services for local companies. In 2004, ING extended services to individual clients, with an innovative banking model: ING Self’Bank.
  Today, ING Bank Romania has more than 1.100.000 individual active clients and ING Home’Bank is rated as the best digital banking application.

  ING TECH ROMANIA
  We’re on a journey that’s centered around our customers, powered by technology and driven by smart, determined people. Sharing the purpose of empowering people to stay a step ahead in life and in business, ING decided to open in Bucharest a global hub for technology & innovation in 2015, developing IT solutions in areas such as Core Banking, Global Retail Solutions, Data Management, Financial Markets and Wholesale Banking for ING Group, including ING Bank Romania.
  By using the latest methodologies in software development, our fast growing team gathers more than 600 tech enthusiasts who work for international projects that go beyond traditional banking.

  There has never been a more interesting time to work at ING.

  Why join us? Here’s a snapshot of our perks:
  • People development • Work from home • Wellbeing programs • Global opportunities • Flexible work schedule • Staff discounts • Agile way of working • Awesome culture • Future-oriented banking.

  Cerinte

  Cerintele postului:

  • Educatie: - studii tehnice universitare;
  • Curs SSM – 80 de ore;
  • Curs Evaluator SSM, curs post universitar – 180 ore.
  • Experienta: minim 2 ani in pozitie similara, indiferent de industrie
  • Calificari profesionale: Cursuri de specialitate in domeniul SSM / SU / PSI.
  • Utilizare calculator: Word, XLS, Database, Power point,
  • Nivelul de cunoastere al limbii straine: – limba engleza, vorbit & scris;
  • Cunostinte profesionale: Cunoasterea legislatiei privind sanatatea si securitatea in munca precum si a celui referitoare la situatii de urgenta.

  Competente:

  • Personal: integritate și loialitate, abilitati de comunicare (capacitatea de a-și exprima clar și succinct ideile, faptele, opiniile, fluenţă în exprimarea acestora în scris și verbal folosind instrumentele adecvate), lucru în echipă (lucru eficient și productiv cu ceilalţi, contribuţia la rezultatele echipei), capacitatea de a face faţă schimbărilor (adaptarea rapida și eficientă la schimbări apărute în activitate / structură / procese cnmerciale /cerinţe comerciale), planificare și organizare (capacitatea de a planifica, capacitatea de a stabili obiective clare, capacitatea de a respecta termenele limită, capcitatea de a-și stabili priorităţile), solutionarea problemelor (capacitatea de a recunoște problemele, de a identifica informaţiile cheie, de a face legături între informaţii), comportament orientat pe clienti (disponibilitate de a asigura suport clienţilor pentru a veni în întampinarea nevoilor lor și (atunci când este posibil) pentru a adăuga valoare), experienţă profesională (capacitatea de a demonstra abilităţi în aspectele tehnice şi care au legătură cu cunoașterea postului pentru a realiza un nivel înalt de performanţă, capacitate și dorinţă de învăţare, demonstrarea angajamentului referitor la standardele de excelenţă).
  • Profesionale: rezistenţă la stres, capacitate de lucru sub presiune, atentie la detalii, bune aptitudini de comunicare; tenacitate in executie, independenta si initiativa, receptivitate si deschidere, creativitate in dezvoltarea de idei si abordari noi pentru problemele/situatiile de zi cu zi, interes fata de auto-dezvoltare, o abordare profesionala confidentiala si diplomatica.

  Responsabilitati

  I. Responsabilitati si atributii

  • Organizeaza activitatile de prevenire si protectie din societate, identificand pericolele.
  • Evaluarea permanenta a riscurilor specifice pe posturi de lucru si stabilirea de masuri tehnico- organizatorice pentru diminuarea sau reducerea factorilor de risc identificati.
  • Elaborarea Planului de prevenire si protectie si verificarea realizarii actiunilor/ masurilor tehnico- organizatorice prevazute in plan.
  • Intocmirea unui necesar de documentatie cu caracter tehnic de informare si instruire a lucratorilor in domeniul SSM.
  • Imbunatatirea locurilor de munca a lucratorilor.
  • Verifica cunoasterea si aplicarea de catre toti lucratorii a masurilor prevazute in Planul de prevenire si protectie si tine evidenta zonelor cu risc ridicat si specific din unitate.
  • Stabileste tipul de semnalizare necesar si amplasarea conform prevederilor legale in vigoare; stabilirea zonelor care necesită semnalizare de securitate şi sănătate în muncă, stabilirea tipului de semnalizare necesar şi amplasarea conform prevederilor Hotărârii Guvernului 971/26.07.2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau sănătate la locul de muncă.
  • Tine evidenta posturilor de lucru care necesita examene medicale suplimentare, tine evidenta posturilor de lucru care, la recomandarea medicului de medicina muncii, necesita testarea aptitudinilor si/sau control psihologic periodic.
  • Pregăteşte şi derulează instruirile privind securitatea si sanatatea in munca în funcţie de domeniul de activitate al unităţii, categoriile de personal existente şi specificul ocupaţiilor practicate.
  • Elaboreaza tematici pentru toate fazele de instruire.
  • Stabileste periodicitatea adecvata a instruirilor pentru fiecare loc de munca.
  • Desfăşoară diverse activităţi de perfecţionare în domeniul securitatii si sanatatii muncii, în funcţie de necesităţile unităţii.
  • Elaboreaza programul de instruire-testare la nivelul societatii privind securitatea si sanatatea in munca.
  • Identifica echipamentele individuale de protecţie necesare pentru posturile de lucru din întreprindere şi întocmirea necesarului de dotare a lucrătorilor cu echipament individual de protecţie, conform prevederilor Hotărârii Guvernului 1048/09.08.2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă.
  • Urmărirea întreţinerii, manipulării şi depozitării adecvate a echipamentelor individuale de protecţie şi a înlocuirii lor la termenele stabilite, precum şi în celelalte situaţii prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 1.048/2006.
  • Elaborarea rapoartelor privind accidentele de muncă suferite de lucrătorii din întreprindere şi/sau unitate, în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) lit. d) din legea 319/2006.
  • Participa la cercetarea evenimentelor privind securitatea si sanatatea in munca, conform competenţelor prevăzute la art. 108-177 din Normele metodologice si intocmeste documentele privind aceste evenimente conform competenţelor prevăzute la art. 108-177.
  • Urmareste realizarea măsurilor dispuse de către inspectorii de muncă, cu prilejul vizitelor de control şi al cercetării evenimentelor. asigurarea întocmirii planului de acţiune în caz de pericol grav şi iminent, conform prevederilor art. 101-107 din Normele medodologice de aplicare a legii 319/2006 şi asigurarea ca toţi lucrătorii să fie instruiţi pentru aplicarea lui.
  • Evidenţa zonelor cu risc ridicat şi specific prevăzute la art. 101-107.
  • In situaţii de pericol iminent, dezastre, situaţii de accident, alertează toţi factorii de intervenţie, coordonează activităţile de intervenţie şi evacuare în cadrul unităţii şi efectuează primele cercetări privind cauzele şi împrejurările producerii acestora.
  • Propune atribuţiile şi răspunderile în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, ce revin lucrătorilor, corespunzător funcţiilor exercitate, care se consemnează în fişa postului, cu aprobarea angajatorului.
  • Informarea angajatorului, în scris, asupra deficienţelor constatate în timpul controalelor efectuate la locul de muncă şi propunerea de măsuri de prevenire şi protecţie.
  • Urmărirea actualizării planului de avertizare, a planului de protecţie şi prevenire şi a planului de evacuare.
  • Propunerea de sancţiuni şi stimulente pentru lucrători, pe criteriul îndeplinirii atribuţiilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.
  • Propunerea de clauze privind securitatea şi sănătatea în muncă la încheierea contractelor de prestări de servicii cu alţi angajatori, inclusiv la cele încheiate cu angajatori străini.
  • Respectă prevederile Regulamentului intern, a legislaţiei în domeniu, procedurile de lucru, precum şi celelalte reguli şi regulamente existente în societate, dispoziţii, decizii, circulare si hotărâri ale Conducerii.
  • Respectă atribuţiile stabilite în prezenta fişă a postului.
  • Asimileazä cunoştinţele necesare indeplinirii sarcinilor de serviciu precum şi a legilor, regulamentelor, instrucţiunilor şi ordinelor referitoare la sarcinile de serviciu.
  • Respectă confidenţialitatea informaţiilor obţinute cu ocazia exercitării atribuţiilor şi sarcinilor de serviciu.
  • Indeplineste cerintele postului in concordanta cu cerintele legislatiei interne si /sau cu regulile si regulamentele legislatiei externe.
  • Se obliga sa ia la cunostinta si sa respecte prevederile Regulamentulului Intern cu privire la protectia muncii si sa isi desfasoare activitatea in conformitate cu instructiunile de securitate si sanatate in munca primite din partea angajatorului – detaliate in Fisa de Instructaj individuala.
  • Se obliga sa respecte prevederile Regulamentului Intern, ale Codului de Conduita, alte norme, proceduri interne de lucru, orice alte reglementări aplicabile în domeniul de activitate, atat in vederea asigurarii unei bune desfasurari a activitatii, in general, cat si a prevenirii riscurilor la care s-ar putea expune atat compania, cat si propria persoana.
  • Acopera alte responsabilitati si atributii specifice din aria sa de competenta, delegate de superiori, justificate de nevoile de afaceri.

  II. Sarcini, competențe, responsabilități SSM si PSI

  Responsabilitati specifice SSM

  • Sa isi insuseasca si sa respecte normele de securitate si sanatate in munca si masurile de aplicare a acestora.
  • Sa desfasoare activitatea in asa fel incat sa nu expuna la pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala atat propria persoana, cat si celelalte persoane participante la procesul de munca.
  • Sa coopereze, atat timp cat este necesar, cu angajatorul, pentru a permite acestuia sa se asigure ca mediul de munca si conditiile de munca sunt sigure si fara riscuri pentru securitate si sanatate, in domeniul sau de activitate.
  • Sa coopereze, atat timp cat este necesar, cu angajatorul, pentru realizarea oricaror masuri si cerinte dispuse de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari, pentru protectia sanatatii si securitatii lucratorilor.
  • Sa dea relatiile solicitate de organele de control si de cercetare in domeniul securitatii si sanatatii in munca.
  • Intocmeste fisele individuale de protectia muncii la angajare si face instructajul general de protectia muncii noilor angajati.
  • Distribuie fisele individuale de protectia muncii sefilor de departament, care au responsabilitatea de a face instructajul periodic de protectia muncii.
  • Face verificari programate si neprogramate a respectarii normelor de securitate si sanatate in munca.
  • Verifica inregistrarile din fisele individuale de securitate si sanatate in munca.
  • Tine evidenta reglementarilor aplicabile in activitatile desfasurate si asigura insusirea si respectarea de catre tot personalul a prevederilor reglementarilor respective.
  • Intocmeste la termenele stabilite, informarile, rapoartele si situatiile cerute de conducerea societatii in legatura cu desfasurarea activitatilor specifice;
  • Anuntarea imediata a sefului ierarhic in cazul aparitiei unei situatii periculoase.
  • Colaborarea cu lucrătorii şi/sau reprezentanţii lucrătorilor, serviciile externe de prevenire şi protecţie, medicul de medicina muncii, în vederea coordonării măsurilor de prevenire şi protecţie;
  • Asigura formarea si functionarea Comitetului de securitate si sanatate in munca
  • Organizeaza controlul medical periodic la nivel de companie.
  • Elaborarea si transmiterea catre medicul de medicina muncii, a rapoartelor privind protectie maternitatii la locul de munca si coordonarea implementarii masurilor necesare.
  • Transmiterea concediilor de risc maternal catre medicul de medicina muncii.
  • Organizarea cursurilor de prim ajutor.
  • Consultanta coordonatorilor(Office Manageri) din cadrul organizatiei cu privire la reglementarile legislative in vigoare si la normele privitoare la SSM PSI.
  • Intocmeste necesarul de documentatii cu caracter tehnic de informare si instruire a lucratorilor in domeniul SSM
  • Asigura informarea si instruirea lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca si verifica insusirea si aplicarea de catre lucratori a informatiilor primite.

  Responsabilitati specifice PSI

  • Sa respecte regulile de Prevenirea si stingerea incendiilor, conform legislatiei in vigoare.
  • In caz de incendiu sa mobilizeze echipele de interventie in vederea localizarii si lichidarii acestuia.
  • Sa anunte sefii ierarhici superiori de orice pericol pe care-l observa si impreuna cu acestia sa ia masuri pentru inlaturarea lui imediata.
  • Sa actioneze cu mijloacele tehnice din dotare (hidranti, stingatoare, etc.) in caz de incendii.
  • Sa anunte seful ierarhic superior sau dispeceratul 112 (daca este cazul) in caz de incendiu.
  • In caz de catastrofe naturale sa execute evacuarea conform planului de evacuare si in cel mai scurt timp.
  • In caz de cutremur sa se adaposteasca in locuri sigure conform instructiunii.
  • In caz de situatii de urgenta sa participe la evacuarea bunurilor si la depozitarea acestora in siguranta.
  • Elaborarea si actualizarea planurilor de evacuare;
  • Elaborarea si actualizarea fiselor de obiectiv
  • Elaborarea modului de organizare si a responsabilitatilor privind apararea incendiilor
  • Elaborarea de instructiuni de aparare impotriva incendiilor si atributii ale salariatilor la locurile de munca
  • Elaborarea dispozitiilor privind reglementarea lucrului cu foc deschis si a fumatului
  • Elaborarea dispozitiilor privind organizarea instruirii personalului
  • Elaborarea raportului anual de evaluare a nivelului de aparare impotriva incendiilor;
  • Organizarea exercitiilor de evacuare a personalului propriu.
  • Informare si instruire a lucratorilor in domeniul S.U