Responsabil Monitorizare Produse PJ

Angajator: BRD - Groupe Société Générale
Domeniu:
 • Banci
 • Contabilitate Finante
 • Customer support - Client service
 • Tip job: full-time
  Nivel job: Student/Absolvent
  Orase:
 • Timisoara
 • Actualizat la: 19.02.2019

  Descriere

  1.Realizeaza monitorizarea evolutiei clientilor PJ si a creditelor/ angajamentelor acordate acestora, pre si post punere la dispozitie, pana la rambursarea integrala a creditului, plata dobanzilor si comisioanelor aferente.

  2.Identifica evenimentele care ar putea afecta calitatea portofoliului de credite/angajamente:

  Urmarirea evolutiei calitative si cantitative a portofoliului gestionat

  Urmarirea indeplinirii de catre clienti a clauzelor contractuale;

  Asigurarea implementarii masurilor stabilite de banca pentru asigurarea conditiilor de rambursare a creditelor la termenele contractuale respectiv de derulare a angajamentelor pana la scadenta.


   

  Misiune Responsabilitati principale:

  1.Urmareste, corespunzator cadrului normativ in vigoare al Bancii, conformitatea si realizarea conditiilor de aprobare in faza de contractare a creditelor. In acest sens:

  -Verifica existenta la dosar a notificarii de aprobare semnata;

  -Verifica corectitudinea intocmirii contractelor de credit si garantii, conform termenilor si conditiilor din fiecare aprobare;

  -Verifica semnarea contractelor de credit si garantii de catre toate partile mentionate in cadrul documentelor;

  -Asigura actiunile necesare efectuarii publicitatii garantiilor;

  -Verifica existenta si corectitudinea incheierii politelor de asigurare (cesionarea), conform aprobarii

  -Verifica actualizarea cotatiei financiare in aplicatiile informatice;

  -Verifica definirea in iBank a grupului de debitori, conform ultimei analize/raport de monitorizare.

  -Verifica respectarea clauzelor care conditioneaza punerea la dispozitie a creditului conform termenilor din aprobare

  -Transmite catre Specialistul setare validarea spre setare in Ibank a creditului

  2.Monitorizeaza derularea activitatii clientului si a conditiilor de aprobare:

  a) Indeplinirea conditiilor impuse prin aprobare:

  -Verifica inregistrarea corecta a facilitatilor si garantiilor aferente in Ibank in conformitate cu aprobarea si documentele de la dosar;

  -Verifica respectarea clauzelor care conditioneaza tragerile din credit conform termenilor si conditiilor impuse prin fiecare aprobare;

  -Avizeaza tragerile din credit pe baza documentelor justificative furnizate de catre consilierul de clientela si urmareste respectarea destinatiei platilor din credit potrivit prevederilor din contractul de credit si aprobare. Inregistreaza in aplicatia de monitorizare conditiile specifice de aprobare / garantiile / investitiile pentru care trebuie realizata monitorizarea in mod periodic.

  -Monitorizeaza si analizeaza indeplinirea conditiilor de aprobare la termenele prevazute pe baza informatiilor/documentelor primite din FO si a celor disponibile in banca si formalizeaza rezultatul analizei in Raportul de monitorizare (document care se transmite mai


   

  -Valideaza statusul conditiilor specifice de aprobare in aplicatiile informatice/de monitorizare

  -Incadreaza si raporteaza angajamentele irregulliers pentru care se constata nerespectarea conditiilor, conform cadrului normativ in vigoare al Bancii.

  -Urmareste implementarea strategiei de creditare stabilite de banca in relatia cu clientului privind derularea relatiei comerciale si a creditului pe perioada de creditare.

  b) Situatia clientului:

  -Urmareste serviciul datoriei pe baza cartotecii si transmite informatiile privind restantele catre consilierul de clientela si catre superiori, inclusiv in privinta indeplinirii termenului de predare la neperformante, conform cadrului normativ in vigoare.

  -Urmareste scadenta angajamentelor/ a garantiilor/contragarantiilor si informeaza consilierii de clientela asupra apropierii datei de expirare;

  -Urmareste reinnoirea la termen a politelor de asigurare/ plata primelor de asigurare, aferente garantiilor constituite;

  -Urmareste reevaluarea periodica a garantiilor conform documentelor normative in vigoare ale Bancii

  -Urmareste reinnoirea publicitatii garantiilor in vederea asigurarii opozabilitatii bancii fata de terti

  -Identifica clientii sensibili in procesul de urmarire a angajamentelor (urmarirea serviciului datoriei, popriri, titluri executorii, blocari de conturi, rulaje , serviciul datoriei la clientii cu angajamente restructurate/ reesalonate, alte semnale de alerta,etc);

  -Asigura transferul clientului si a dosarului de credit in gestiunea structurilor de recuperare

  -Informeaza superiorii asupra anomaliilor constatate si a conditiilor scadente neindeplinite; urmareste modul de remediere a anomaliilor constatate; face propuneri de remediere daca este cazul

  -Asigura respectarea cadrului normativ aplicabil activitatii de urmarire.

  -Asigura suport in realizarea raportarilor de monitorizare solicitate la nivel de directie


   

  Profil Cunostinte si experienta:

  Experienta in activitatea de creditare si/sau monitorizare persoane juridice de minim 2 ani.

  Cunoasterea reglementarilor BNR si a legislatiei in vigoare, asociate clientelei persoanelor juridice

  Cunoasterea reglementarilor normative interne privind activitatea de creditare , politica de garantii si constituirea de provizioane specifice de risc de credit;

  Cunostinte de utilizare a aplicatiilor informatice

  Abilitati de comunicare/atitud