Financial Controller

Acest job nu mai este activ!

Vezi toate job-urile Temps active.


Vezi toate job-urile Financial Controller active pe Hipo.ro

Vezi toate job-urile in Contabilitate Finante active pe Hipo.ro

Angajator: Temps
Domeniu:
 • Contabilitate Finante
 • Tip job: full-time
  Nivel job: 1 - 5 ani experienta
  Orase:
 • BUCURESTI
 • Actualizat la: 29.11.2018
  Scurta descriere a companiei

  Temps is the leading company providing integrated HR services and workforce solutions for white collars professionals. Founded in 2010 as part of RINF group, historically we build our core expertise for the IT&C sector. Temps capitalized the market knowledge and expended its expertise to expanding industry sectors. The company has been growing out of passion for an outstanding performance for both candidates and clients. We continuously invest in technology and process digitalization as key components for a flexible and effective service.

  What differentiates us is what makes us stronger as a team. Values are what keeps us together and define us In our efforts to achieve goals, honor commitment and create a great service experience.

  Find your next career opportunity in our list of open positions. If you’re an experienced professional, that’s wonderful. If not, that’s still ok, as long as you have enthusiasm and drive. For us, it’s not about years, it’s about attitude.

  Cerinte

  1. Nivelul de studii: Studii superioare economice
  2. Calificarile/specializarile necesare:
  Cunostinte foarte bune MS Office, limba engleza la nivel avansat, legislatie financiar contabila,
  3. Competentele postului:
  Abilitati de comunicare, rezistenta la sarcini repetitive, capacitate de organizare a muncii, memorie foarte buna, abilitati tehnice, atentie la detalii.

  Responsabilitati

  • Verifică respectarea prevederilor legale şi a reglementărilor interne cu privire la existenţa, integritatea, păstrarea şi utilizarea mijloacelor şi resurselor, deţinute cu orice titlu, şi modul de reflectare a acestora în evidenţa contabilă;

  • Verifică respectarea prevederilor legale în fundamentarea proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli al operatorului economic şi a proiectelor bugetelor de venituri şi cheltuieli ale subunităţilor din structura acestuia impreuna cu business controllerul OTE ;  • Verifică respectarea prevederilor legale în execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al operatorului economic şi al subunităţilor din structura acestuia, urmărind: realizarea veniturilor şi încadrarea în nivelul cheltuielilor aprobate; gradul de realizare a veniturilor impreuna cu business controllerul OTE;


  • Efectuare a cheltuielilor şi de obţinere a rezultatului; realizarea indicatorilor economico-financiari specifici activităţii, la nivelul operatorului economic şi al subunităţilor acestuia; realizarea programului de investiţii şi încadrarea în sursele aprobate; respectarea programelor de reducere a arieratelor şi a stocurilor; respectarea prevederilor legale şi/sau a reglementărilor interne în efectuarea achiziţiilor; utilizarea conform destinaţiilor legale a sumelor acordate de la bugetul general consolidat;


  • Verifică respectarea prevederilor legale şi a reglementărilor interne cu privire la modul de efectuare a inventarierii anuale a elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;

  • Verifică respectarea prevederilor legale şi a reglementărilor interne cu privire la încasările şi plăţile în lei şi valută, de orice natură, în numerar sau prin virament;

  • Verifică respectarea prevederilor legale cu privire la înregistrarea în evidenţa contabilă a operaţiunilor economico-financiare impreuna cu furnizorul de servicii contabile;  • Verifică respectarea prevederilor legale şi a reglementărilor interne cu privire la întocmirea, circulaţia, păstrarea şi arhivarea documentelor primare, contabile şi a celor tehnico-operative;

  • Elaborează analize economico-financiare pentru conducerea operatorului economic în scopul fundamentării deciziilor şi a îmbunătăţirii performanţelor;


  • Organizează controlul gestiunilor proprii, precum şi la subunităţile din structura acestuia, prin control general (verificare a tuturor operaţiunilor din cadrul obiectivelor stabilite conform legii pentru întreaga perioadă supusă controlului) sau control parţial (verificarea uneia sau a mai multor operaţiuni din cadrul obiectivelor stabilite pentru perioada controlată);

  • Intocmeste programe de activitate anuale, trimestriale şi lunare, întocmite de către personalul cu atribuţii de control financiar de gestiune şi aprobate de conducătorul operatorului economic. Programele de activitate se elaborează, în principal, pe baza următoarelor criterii:
  - solicitarea conducerii operatorului economic;
  - rezultatele analizei de risc cu privire la activităţile specifice şi impactul financiar al acestora;
  - rezultatele controalelor anterioare;
  - perioada de la precedenta verificare de aceeaşi natură şi cu aceleaşi obiective şi până la împlinirea termenului de prescripţie.

  • Urmăreşte încadrarea legală a cheltuielilor în capitolele şi diviziunile clasificaţiei bugetare conform actelor normative în vigoare;
  • Participă la elaborarea proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli al instituţiei şi propunerile de rectificare a acestuia impreuna cu business controllerul OTE;
  • Verifica lunar situaţia execuţiei bugetare şi urmărirea încadrării acesteia în limitele de cheltuieli aprobate prin bugetul de venituri şi cheltuieli impreuna cu business controllerul;

  Descrierea responsabilitatilor postului:

  a. Privind relatiile interpersonale / comunicarea:
  Colaboreaza cu departamentele de Vanzari, Resurse Umane, Operational si clienti.

  b. Fata de echipamentul din dotare:
  Respectă procedurile interne legate de utilizarea aparaturii din dotarea departamentului. Informează prompt pe cei în drept în legătură cu eventualele probleme apărute cu echipamentul din dotare.

  c. In raport cu obiectivele postului:
  a) Eficienta activitatii profesionale:
  respectarea termenelor de solutionare a lucrarilor profesionale;
  operativitatea si celeritatea in solutionarea lucrarilor repartizate spre solutionare, in raport cu numarul si complexitatea acestora;
  capacitatea de rezolvare a lucrarilor cu grad de complexitate ridicat;
  disponibilitatea de rezolvare a lucrarilor, in raport cu atributiile postului.

  b) Calitatea activitatii:
  disponibilitatea indeplinirii altor activitati (de exemplu: participarea in cadrul diferitelor comisii);
  respectarea legii, a normelor si a procedurilor de lucru in activitatea desfasurata, precum si a prevederilor legale privind incompatibilitatile, interdictiile si conflictul de interese;
  calitatea redactarii lucrarilor: structura coerenta, clara, logica, economico-financiara, juridica, exprimare corecta si precisa, capacitate de interpretare si aplicare a legii, capacitate de sinteza, stil limpede si concis, gandire independenta/critica;
  comunicare verbala corecta, clara si logica;
  - profesionalism in executarea sarcinilor specifice;
  - pastrarea confidentialitatii.

  c) Integritatea:
  respectarea deontologiei profesionale;
  respectarea legii, a normelor si a procedurilor de lucru in activitatea desfasurata, precum si a prevederilor legale privind incompatibilitatile, interdictiile si conflictul de interese;
  comportamentul demn, autocontrolul, adresarea politicoasa, respectarea demnitatii persoanelor cu care interactioneaza.


  d. Privind regulamentele/procedurile de lucru:
  Respectă Regulamentul Intern şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al firmei.
  Respectă procedurile de lucru generale specifice firmei (programul de lucru).