Tehnician Productie

Angajator: FAULHABER MOTORS
Domeniu:
 • Inginerie
 • Productie
 • Tip job: full-time
  Nivel job: 1 - 5 ani experienta
  Orase:
 • Arad
 • Jimbolia
 • Timisoara
 • Job la nivel national
  Actualizat la: 12.12.2018
  Scurta descriere a companiei

  Cerinte

   Studii medii
   Experienta minim 1 an in mediul industrial
   Cunostiinte medii PC.

  Responsabilitati

   Analizeaza documentaţia constructiva si tehnologica a produselor şi face demersurile necesare pentru completare dupa caz ( planul de lucru, proceduri de lucru, specificaţii pt. materii prime, programe de execuţie, etc);
   Verificarea programele de măsurare primite la posturile de măsurare.
   Cere modificarea imediata, conform aprobărilor primite sau a testelor efectuate si aprobate, a parametrilor de proces pentru obţinerea calităţii specificate.
   Cere modificarea planurilor de lucru sau a grupelor de masini.
   Cere modificarea listei de materiale.
   Asigurarea disponibilitatii utilajelor, prin intretinere preventiva, planifica si asigura efectuarea reparatiilor necesare.
   Coordoneaza si supravegheaza activitatea de intretinere a echipamentelor de productie si auxiliare, asigura dotarea cu SDV-urile si piesele de schimb necesare.
   Asigura respectarea cerintelor normativelor specifice utilajelor aflate in exploatare
   Participa la analiza reclamaţiilor primite de la clienţi şi la stabilirea acţiunilor de corecţie şi a acţiunilor corective/ preventive pentru eliminarea/prevenirea apariţiei cauzelor acestora atunci cand este desemnat in echipa.
   Respecta prevederile procedurilor de sistem.
   Realizarea corectă şi la termenul stabilit a sarcinilor de serviciu.
   Respectarea măsurilor PSI legea 307/2006, a mediului la locul de muncă; răspunde de respectarea contractului colectiv de muncă si R.I. al societatii.
   Respecta prevederile Legii 319-Anexa 1, privind securitatea , sanatatea muncii.
   Integritatea inventarului din dotare;
   Raspunde disciplinar, material sau penal, după caz, pentru prejudiciile cauzate firmei prin încălcarea unor dispoziţii legale, neglijenţă manifestată în serviciu, respectiv neaducerea la îndeplinire a atribuţiilor de serviciu.
   Manifestă loialitate faţă de firmă;