LUBRICANT RO OIL SRL

Orase: BUCURESTI, Iasi, Timisoara,
Industrie: Altele
Societatea LUBRICANT s.r.o. este o organizaţie comercială tehnică care îşi desfăşoară activitatea pe piaţa din Republica Cehă începând cu anul 1993. Societatea s-a dezvolat pe parcurs şi pe pieţele din Slovacia şi Polonia iar în anul 2015 s-a constituit şi societatea înfrăţită din România. LUBRICANT s.r.o. face parte la ora actuală din elita societăţilor ofertante de soluţii şi mijloace de lubrifiere în primul rând pentru industria automobilelor din regiunea Europei centrale. Societatea are furnizori specializaţi pe diferite domenii precum: lubrifianţi plastici, uleiuri de ungere, fluide pentru tăiere, separatoare pentru mase plastice şi în special pentru poliuretan integral.


Societatea noastră este orientată în proporţie de 60% pe produse destinate industriei de automobile. La ora actuală există solicitări importante din partea producătorilor şi subfurnizorilor, pentru produse ecologice, în vederea îmbunătăţirii politicilor de mediu şi transformarea produselor pe bază de solvenţi în produse pe bază de apă. Aceste condiţii se regăsesc în contextul prevederii care a devenit obligatorie începând cu anul 2016 fiind denumită Automotive 2016 (Automotive 2016 reprezintă cerinţele locale ale fiecărei fabrici de automoblie în parte asupra subfurnizorilor, care depăşesc cadrul legal EU/ mondial (sunt mai restrictive). Scopul este reducerea emisiilor, evitarea utilizării produselor care conţin COV, solvenţi, substanţe care constituie o ameninţare pentru mediul înconjurător şi sănătatea oamenilor şi utilizarea numai a produselor pe bază de apă. Întronarea unui comportament ecologic fără creşterea cheltuielilor de fabricaţie şi fără diminuarea calitatăţii produselor este scopul primordial. Un avantaj important al acestei prevederi îl constituie îmbunătăţirea securităţii în procesul de producţie (micşorarea inflamabilităţii = apa) din punctul de vedere al protecţiei la incendiu, produsele pe bază de solvenţi fiind inflamabile).Ne putem lăuda cu o evoluție dinamică care a parcurs câteva momente de transformare în dezvoltarea sa. Prima transformare a fost trecerea de la stadiul de furnizor de tip distribuitor la stadiul de furnizor de tip producător. Următorul moment de prefacere a fost necesar la modificarea condiţiilor de pe piaţa din Cehia atunci când furnizorii din industria de automobile şi marile fabrici de automobile au transferat producţia din ţările Europei de Vest în Europa Centrală. LUBRICANT s.r.o. a fost suficient de pregătită  pentru a prelua reprezentarea societăţilor care desfăceau produsele sale, îndeosebi pe teritoriul Germaniei, societatea înregistrând o creştere rapidă la desfacerea acestui gen de produse. Expansiunile societăţii în Slovacia şi Polonia, apoi cea din anul 2016 în România şi constituirea de societăţi înfrăţite pe aceste pieţe din străinătate şi-au dovedit pe deplin pragmatismul. LUBRICANT s.r.o. a acoperit piaţa cu distribuitori, proporţional cu portofoliul de produse proprii, intensificând acţiunea sa prin implementarea de produse noi, elaborate în strânsă legătură cu cerinţele clienţilor şi posibilităţile furnizorilor săi.

Următorul pas în evoluţia societăţii a fost pregătirea implementării seriei de produse proprii sub denumirea de LUBRICANT XXX. Este vorba în general despre produse preluate, dar filozofia seriei de produse proprii reprezintă deja o prefigurare a produselor dezvoltate şi fabricate prin forţele noastre. Cea mai mare pondere în cadrul acestei filozofii este ocupată de separatoarele pentru spumele poliuretanice, urmează mijloacele pentru întreţinerea formelor maşinilor de turnare prin injecţie, uleiurile hidraulice şi uleiurile pentru călire termică. Ponderea acestor produse a crescut în ultimii 3 ani ajungând la 10% din cifra totală de afaceri.

Viziunea societăţii este să lărgească în continuare sfera sa de acţiune pe pieţele din Est şi chiar în afara UE (Asia – China, America – Mexic, SUA), Africa (Africa de Sud) îndeosebi acolo unde furnizorii nu au reprezentanţe proprii exclusive, eventual „să însoţească“ cumpărătorii cu marfă acolo unde aceştia îşi transferă capacităţile de producţie.

 

În Polonia şi Slovacia societatea LUBRICANT doreşte să se specializeze în primul rând în domeniile care folosesc lubrifianţi speciali, să se concentreze pe identificarea de pieţe noi de desfacere cu rulaj mare de produse specializate.

 
În România se constată o absenţă totală a furnizorilor de produse din portofoliul complex, societatea LUBRICANT reacţionând ca atare prin transferul livrărilor împreună cu transferul capacităţilor de producţie aparţinând producătorilor multinaţionali şi subfurnizorilor din domeniul automotive pe pieţele din Est.

 
În anul 2015, societatea LUBRICANT s.r.o. şi-a mutat sediul într-un imobil renovat din Stary Plzenec, care a fost reconstruit dintr-un imobil aflat în paragină, în cadrul proiectului Nr.3.1 EED03/1808 fonduri din axa prioritară 3. Energie efectivă, domeniul sprijinului 3.1 Economia de energie şi resursele regenerabile de energie, programul EKO-ENERGIE – Reducerea consumului de energie pentru exploatare din societatea LUBRICANT s.r.o. 

Pentru funcţionalităţile planificate de cercetare şi dezvolatare şi eventual de fabricare a lubrifianţilor au fost amenajate spaţiile a 3 laboratoare – Controlul calităţii şi dezvoltarea lubrifianţilor plastici şi separatoarelor, Testarea sistemelor de dozaj şi acoperire pentru aplicarea lubrifianţilor şi nu în ultimul rând ar trebui să fie amenajat Centrul de testare şi dezvoltare cu simularea fabricaţiei şi suport pentru aplicarea spumei poliuretanice, adezivului, separatorului, lacurilor şi pastelor pe bază de apă. Pentru  amenajarea şi dotarea laboratorului, în anul 2017 a fost înaintat un proiect în cadrul

OPPIK Potenciál – Amenajarea centrului de dezvoltare al societăţii LUBRICANT s.r.o. pentru cercetarea, dezvoltarea şi innoirea produselor destinate industriei automobilelor. Laboratorul ar urma să fie amenajat în anul 2018. O altă viziune a societăţii, construirea şi implementarea unei linii de producţie pentru fabricarea lubrifianţilor, îndeosebi pentru PFPE (Perfluoropoliether). Această producţie ar trebui să decongestioneze pe producători/distribuitori şi în acelaşi timp să lărgească portofoliul de produse proprii distribuite sub marca LUBRICANT XXX.

 

Strategia comercială – Societatea mizează pe premiza creativă a agenţilor săi de vânzări; fiecare din ei are posibilitatea să se specializeze pe desfacerea acelor produse care îi sunt apropiate şi prin a căror vânzare poate să maximizeze profitul societăţii. Procesul de desfacere în teren presupune şi înregistrarea solicitărilor venite din partea clienţilor în vederea innoirii produselor existente, a întregii tehnologii şi analiza ulterioară. Urmează consultarea departamentului tehnic propriu şi reţelei de distribuţie şi în final propunerea soluţiilor. Tehnicienii participă la elaborarea noilor produse şi ulterior le testează la clienţi. Departamentul tehnic colaborează cu tehnicienii, laboratoarele furnizorilor săi, cu laboratoarele specializate din RC şi din străinătate. Următoarea expansiune a societăţii poate fi extensivă – lărgirea pieţei de desfacere geografic sau intensivă – elaborarea unor oferte sau tehnologii mai sofisticate.

Interpelarea primară directă a clienţilor prin contact personal – identificarea clientului şi vizita lui în firmă, la recomandarea altor clienţi, SEO (NT: Optimizare pentru motoare de căutare) performant pentru căutarea produselor cu Google, reprezentarea exclusivă a producătorilor pe pieţele date, participarea la expoziţii, conferinţe, workshopuri, publicarea de articole. Cataloage şi pliante în mai multe limbi, serii de lubrifianţi şi separatoare produse proprii.

Principalul obiectiv al societăţii LUBRICANT s.r.o. este responsabilitatea faţă de mediu şi societate. Producţia şi desfacerea lubrifianţilor ecologici care corespund celor mai înalte exigenţe şi pretenţii.

Societatea LUBRICANT s.r.o. se preocupă în permanenţă de pregătirea pe termen lung a angajaţilor, săi, este o firmă echilibrată gender, are angajat instruit/lector intern pentru problematica gender, administratorul societăţii, doamna Zdenka Heyn Edlova a câştigat premiul OCP şi TOP 100 al firmelor din RC. Suntem deţinătorii distincţiei: societate Mama/parents friendly. Societatea LUBRICANT aplică o abordare flexibilă pentru clienţii noi şi cultivă relaţiile de lungă durată cu clienţii existenţi şi cu partenerii comerciali.

În portofoliul nostru există peste 2000 de produse (lubrifianţi, uleiuri, paste, lubrifianţi industriali speciali pentru sau pentru industria alimentară, lichide tehnologice, lichide de răcire, emulsii, conservanţi, mijloace de degresare, lacuri antifricţiune, separatoare pentru industria maselor plastice şi  tehnologii de aplicare pentru diferitele ramuri industriale) ale producătorilor: Carl Bechem, Wilhelm Dietz, Walther Systemtechnik, Jost Chemicals, Fujichem Sonneborn, EnviroTech, Pfinder Chemie, Ariana, Wekem, CC Hydrosonic, Repi S.p.A.Bechem, Wilhelm Dietz, Walther Systemtechnik, Jost Chemicals, Fujichem Sonneborn, EnviroTech, Pfinder Chemie, Ariana, Wekem, CC Hydrosonic, Repi S.p.A.

Oferim service complet în domeniul lubrifianţilor şi aplicării lor, inclusiv optimizarea logisticii, continuitate a livrărilor şi servicii de consiliere pentru clienţii noştrii.

LUBRICANT s.r.o. face parte la ora actuală din elita societăţilor ofertante de soluţii şi mijloace de lubrifiere în primul rând pentru industria automobilelor din regiunea Europei centrale. Societatea are furnizori specializaţi pe diferite domenii, ca: lubrifianţi plastici, uleiuri de ungere, fluide pentru tăiere, separatoare pentru mase plastice şi în special pentru poliuretan integral, furnizori care sunt performeri în domeniul lor şi au sedii amplasate de regulă în Europa de vest, preponderent ȋn Germania.  Societatea LUBRICANT s.r.o. se află pe piaţă începând cu anul 1993 şi înregistrează în permanenţă creşteri ale cifrelor de afaceri.

Colaborăm cu producători de renume - Carl Bechem, Wilhelm Dietz, Walther Systemtechnik, Jost Chemicals, Fujichem Sonneborn, EnviroTech, Pfinder Chemie, Ariana, Wekem, CC Hydrosonic, Repi S.p.A etc. care în cadrul unor societăţi de mărime medie se orientează spre dezvoltare şi desfacerea produselor prin intermediul propriei reţele de vânzări sau prin agenţi de vânzări contractanţi,  autorizaţi pentru teritoriile sau statele date.

Societatea noastră a ajuns la dimensiunea necesară pentru a se preocupa de consolidarea poziţiei sale de producător, cel puţin parţial independent de furnizorii săi şi care îşi permite să selecţioneze, de la furnizori, doar produsele de calitate superioară a căror vânzare este profitabilă pentru societate. Drept urmare, suntem în permanentă căutare de oameni talentați și activi: fie că este vorba de partea de vânzări fie că discutăm despre partea tehnică a afacerii.

 

 

Aplica spontan! * Companie favorita
Daca niciunul din joburile disponibile in acest moment pe Hipo.ro
ale aceste firme nu vi se potrivesc insa ati dori sa obtineti o
pozitie aici, puteti trimite CV-ul dvs. aplicand spontan!
Urmareste aceasta companie ca sa vezi ultimele joburi postate.